Tilbage til webshop

VI TILBYDER

______________________


Alt inden for Aut. kloakarbejde, TV-inspektion, strømpeforing, separatkloakering, rottespærre, rottestopprop, rodskæring, cutter, fundamenter & betonstøbning, kloakservice , for både private, offentlige og erhverv, små som store opgaver.

Strømpeforing

Strømpeforing - en innovativ ny måde at renovere slidte kloakledninger, faldstammer og afløb. Strømpeforing er effektiv, sikker og billig metode, der ikke kræver opgravning eller nedbrydning.


 • Strømpeforing af hovedledninger 

 • Strømpeforing af rør i og under ejendomme

 • Strømpeforing af ventilationskanaler, skorstene & brønde

 • Strømpeforing af faldstammer fra toiletter, køkkener & i etageejendomme


Private boliger

Vi laver alt inden for kloakarbejde i det private hjem, for dig der skal have hjælp med


 • Renovering af eksisterende kloak

 • Spuling og rensning af kloak

 • TV inspektion af kloak 

 • Etablering eller renovering af omfangsdræn

 • Renovering af eksisterende kloak

 • Spuling og rensning af kloak

 • TV inspektion af kloak 

 • Etablering eller renovering af omfangsdræn

 • Rottebekæmpelse, rottesikring & rottespærre

Erhverv

Vi laver alt kloak arbejde til erhverv – lige fra opgravning og støbning af fundamenter til etablering og renovering af fedt- og olieudskillere, rottebekæmpelse og kloakservice.


 • Anlægning af fedt- og olieudskillere

 • Opgravning, støbning af grunde, punktfundamenter og andre støbnings- og beton opgaver

 • Serviceaftaler på rottespærre, højvandslukke, pumpebrønde og kloakker

 • Minirenseanlæg, højvandslukkere, pumpebrønde, omfangsdræn & overfladedræning


Ejendomme

Vi tilbyder løbende serviceeftersyn og vedligeholdelse af ejendomme og foreningers kloak systemer. Det betyder færre driftsforstyrrelser til gavn for både bygninger og beboere.


 • Spuling og rensning af kloak

 • Serviceaftaler på rottespærre, højvandslukke, pumpebrønde og kloakker

 • TV inspektion af kloak

 • Akut døgnhjælp ved stoppede toiletter, vand i kælderen eller andre opgaver der kræver hurtig udrykningNybyggeri

Vi hjælper til, når du står med et nyt byggeprojekt. ​Vi varetager alle former for kloak og anlægsarbejde i forbindelse med nybyggeri – uanset arbejdets størrelse. • Kloak-plan og kloak-tegning

 • Vejledning om udendørs dræn som faskiner & omfangsdræn

 • Planlægning og dimensionering af kloaksystem

Totalentrepriser

Vi har stor erfaring med at koordinere byggeprojekter. Vi samarbejder med dygtige fagfolk, så du kan være sikker på et solidt håndværk. 


 • Arkitekter og rådgivere

 • Maler, tømrer, murer, VVS’er & elektriker

 • Kvalitetsstyring og garantieftersyn

 • Projektledelse


Copyright 2024 | All Rights Reserved | CHW EL & KLOAK ApS